Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.


Prerušená pieseň – výtvarné umenie v časoch kultúrnej stalinskej praxe 1948 – 1956Rozsiahla knižná publikácia podrobne mapuje obdobie päťdesiatych rokov v našom výtvarnom umení. Umeleckú prevádzku v novom socialistickom zriadení, ale aj príklady spracovania spoločenskej situácie jednotlivými autormi. Ide o veľmi prístupne písanú publikáciu s rozsiahlou obrazovou prílohou, dobovými komentármi, ktoré vám spolu s textami Alexandry Kusej pomôžu nahliadnuť do strastiplného príbehu našich dejín v čase najťažších rokov tzv. stalinského socializmu. Kultúra a celá povojnová spoločnosť sa musela obrátiť smerom k Sovietskému zväzu a dodržiavať kánon socialistického realizmu, ktorý bol však v našich podmienkach pomerne nejasný a umelci sa skôr snažili nájsť to, čo by tam komisie cenzorov radi videli.  Vrelo odporúčam, kým je:)

autorka: Alexandra Kusá
väzba: pevná
vydala: SNG, 2019
644 strán, 21 × 27 cm