Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.

Logo a vizuálny koncept Slovenskej národnej knižnice 


Základným prvkom vizuálnej identity SNK je typografický znak asterisk (hviezdička). Asterisk ako odkaz na poznámku pod čiarou, ako hypertextový odkaz na rozšírené informácie a teda na The Zdroj – SNK, kde nájdete obrovské kultúrne bohatstvo a okrem iného aj každú publikáciu ktorá vyšla na Slovensku. Základ vizuálneho štýlu je práca s tzv. “poznámkou pod čiarou” a hviezdičková vzorka, v ktorej sa dajú využiť hviezdičky z ľubovoľných dostupných písiem. Práve to je totiž znak, pri ktorom sa písma pomerne zásadne líšia. Dizajnmanuál bol nastavený na čo najjednoduchšiu manipuláciu, pre interných pracovníkov knižnice.


Spolupráca: Boris Meluš
2015-2018