Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.

Kurič v letnom kine
Augustín DobrovodskýKnižka disidentskej poézie, mnohým neznámeho, lež o to kultovejšieho básnika a  umelca Gusta Dobrovodského. Sú to vlastne tri zbierky v jednom, obohatené o krátke texty jeho známych a o fotografie z výjazdov na kysucké Brízgalky.

autor: Augustín Dobrovodský
Vydavateľstvo Brak, 2017
12 × 21,5 cm, 184 strán