Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.

Korben Dallas – Banská Bystrica


Cover a booklet s fotografiami Illah van Oijen.


vydalo: Slnko Records, 2014