Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.

Ilona Németh – DilemmaTrojjazyčná publikácia k putovnému, stredoeurópskemu projektu konceptuálnej umelkyne Ilony Németh.

hardback
Kalligram, 2013
cca 210 × 260 mm, 348 strán
autorka: Ilona Németh
zostavila: Edit András