Pavlína S. Morháčová – grafický dizajn a i.

Anna Horváthová – hlinené objekty, kresby, maľbyÚtla monografia keramičky a sochárky Anny Horváthovej mapuje jej celoživotnú tvorbu, najmä keramické objekty, kresby a maľby.

paperback
Petrus, 2015
195 × 245 mm, 126 strán